• Kerjasama Penganjuran

    Gabungan idea dan kepakaran dari pelbagai latar belakang yang berbeza ini diharapkan dapat menghasilkan suatu program yang lengkap dan menyeluruh, serta memenuhi keperluan pendidikan kanak-kanak ini dari segala sudut.

    Matlamat akhirnya, kita bukan sahaja menginginkan anak-anak ini menjadi seorang usahawan berjaya semata-mata, malahan yang lebih penting lagi, kita mengharapkan mereka menjadi seorang usahawan yang cekal, berintegriti, berdaya saing dan penuh dengan sifat-sifat mulia sebagai seorang insan.

Ingin terapkan nilai keusahawanan dalam diri anak-anak anda? Kami membimbing mereka melalui pendekatan

  • Teori
  • Praktikal
  • Grooming

Daftar sekarang dan kami akan kongsikan rahsianya.